Na záver odznelo trio Poliaka Paweła Sieka I Frantumi del continuo pre akordeón, klavír a klarinet.

Komplexnú a detailne prepracovanú skladbu (aj jej interpretáciu!) docenilo publikum dlhým potleskom.

Peter Javorka, Včera, dnes a zajtra bude sobota, Tempo 03/04 2015  

 

p r e m i e r e 

 

16th September, 2015, Narni (Italy) 

during Limen Music Masterclass of Composition

by

 

Selene Framarin - clarinet

Ghenadie Rotari - accordion

Alfonso Alberti - piano

 

 

 

f o l l o w i n g

 

16th October, 2015, Kraków (Poland)

during aXes 2015. The New Music Triduum

International Festival by Spółdzielnia Muzyczna

 

Karol Sikora - clarinet

Mateusz Dudek - accordion

Martyna Zakrzewska - piano

 

 

 

27th October, 2015, Bratislava (Slovakia)

performance during the Orfeus 2015

International Contemporary Music Festival

by EnsambleSpectrum

 

Juraj Kalma - clarinet

Ivana Chrapková - piano

Ludmila Hodulíková - accordion

 

 

22nd November, 2015, Lublin (Poland)

performance during the Concert

of the W Stronę Sztuki Association

by

 

Karol Sikora - clarinet

Mateusz Dudek - accordion

Paweł Siek - piano

 

 

 

r a d i o 

 

19th November, 2015, 19:00

Rozhlas a televízia Slovenska, Rádio Devín

(Slovenský rozhlas 3), direct LINK for listening online

 

c d  

 

released by Limen Music

avaible from 2017

 

 

s c o r e 

 

published by Warner/Chappel Music Italy

avaible from 2017